P-LAB

P-LAB
2019
Společnost P-LAB je typickým klientem Graphite studio. Firma založená v devadesátých letech postupně vyrostla v předního dodavatele materiálu a vybavení pro laboratoře. V průběhu vývoje dospěla do bodu, kdy se pro ni stalo nezbytným nově a profesionálně definovat vizuální identitu.

Spolupráce s Graphite studio začala poptávkou designu tiskovin a postupně zahrnula nový firemní styl, nový styl komunikace, redesign webu, merchandising a packaging. Klient se nechal přesvědčit, že pouze dílčí změny vizuálního stylu nepředstavují smysluplnou investici a přijal ideu komplexní změny, kterou jsme pro P-LAB navrhli.
  • koncept
  • grafický design
  • webdesign

Značka

Proces redesignu začíná, jako většina velkých změn, úklidem. Je třeba rozhodnout, co  zahodit. V případě vizuální identity pro P-LAB zůstalo zachováno logo. Nově však byly definovány varianty jeho užití, a byla redukována barevnost loga na jedinou barvu - černou. Tím vznikl prostor pro návrh doplňkových elementů, které dodají vizuální identitě nezbytné barvy a charakter.

Vizuální styl byl nově definován pomocí barevných paternů - struktur složených z amorfních tvarů, které jsou asociací pohledů do mikro světa laboratorních vzorků, biologických materiálů, buněk či molekul.

Nová typografie a sada ikon redukovaných na ty nejjednodušíí, nejobecnější možné tvary, funguje také jako identifikátor brandu, jako nedílná součást identity.

Website

Nový design webu byl omezen existující strukturou a layoutem eshopu, což výrazně limituje kreativní možnosti návrhu. Práce designéra se tak soustředila na maximální vizuální čistotu. Byly odstraněny všechny nadbytečné prvky, které komplikovaly přehlednost nabídky. Celý webdesign je koncentrován kolem pole vyhledávání v záhlaví. Uživatel se k požadovanému zboží dostane během pár vteřin.

Vytvořit pěkný design pro email marketing je, vzhledem k omezeným možnostem kódování, vždy výzva. Zpracovali jsme šablony pro různé typy newsletterů, akční nabídky, výroční akce a další.

Podívejte se na krátké video
o vzniku projektu P-LAB >
 
další projekt